کاربرد شناخت - رفتار درمانگری در درمان افسردگی با تاکید بر دیدگاه اسلامی(مطالعه موردی)
51 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه قرآن و حدیث » پاییز و زمستان 1382 -پیش شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی