افسردگی؛ رویکرد اسلامی در سبب شناسی و فرآیند درمان
51 بازدید
محل نشر: معرفت » آذر 1383 - شماره 84 » (13 صفحه - از 48 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دکتر علی‏نقی فقیهی(1) مشید مطهری طشی(2) چکیده «افسردگی» یکی از اختلالات عاطفی است که با خُلق پایین، غمگینی و ناامیدی همراه با احساس ناتوانی و اضطراب مشخص می‏شود. عوامل گوناگون زیستی، شناختی، عاطفی و حتی عملکردها و رفتارها در ایجاد و یا تشدید افسردگی مؤثرند. در رویکرد اسلامی، بر نقش شناخت‏های غلط، تمایلات افراطی، وابستگی به مظاهر دنیوی و عدم پذیرش واقعیت‏ها و تنیدگی‏های بیرونی و یا خودساخته، تأکید بیشتری می‏شود و در فرایند درمان نیز بر شناخت واقعیت‏ها در تدابیر الهی، خشنودی از زندگی دنیوی، توجّه به آخرت، شناخت خود و دیگران، برقراری ارتباط عمیق با خداوند و مثبت‏نگری و تقویت اراده بیش از شیوه‏های دیگر توجه گردیده است. هدف مقاله حاضر، تبیین رویکرد اسلامی در سبب‏شناسی و فرایند درمان افسردگی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و میزان کارایی این فرایند با مطالعه موردی درمان دو مراجع مبتلا به افسردگی بررسی گردیده که نتایج به دست آمده نشانگر این مطلب است که این فرایند درمان، که برگرفته از متون و منابع اسلامی می‏باشد، تأثیر و کارایی بالایی در درمان افسردگی دارد.