آماده سازی مقیاس سنجش دین داری برای جمعیت دانشجویی
45 بازدید
محل نشر: روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » سال 38، پاییز 1387 - شماره 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی