ابن خلدون و اندیشه ورزی در تعلیم و تربیت
48 بازدید
محل نشر: تحقیقات اسلامی » سال سیزدهم، بهار و تابستان 1378 - شماره 1 و 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابن خلدون دوران کودکی و نوجوانی خود را به تحصیل گذراند و چون علاقه زیادی به ادامه تحصیل و کسب فیض بیش‏تر از استادان بلاد مختلف داشت، مسافرت‏های متعددی کرد.وی، گرچه به دلیل فکر سیاسی‏اش حدود بیست سال در مشاغل و فعالیت‏های اجرایی بود ولی از مطالعه و تدریس دست بر نداشت، تا آنکه در سال 776 عزم خود را جزم کرد که صرفا به کار علمی بپردازد.در این دوره 32 ساله باقیمانده عمرش بود که کتاب باارزش تاریخ و مقدّمه آن را نوشت و در مراکز علمی بزرگی چون جامع الازهر تدریس کرد.در این مرحله به کارهای اجرایی جز تولیت برخی از مدارس علمی و چند دوره کوتاه که قاضی القضاة بود، نپرداخت. ابن خلدون بیش از شصت و پنج فصل از 193 فصل کتاب مقدمه را به امر...