جمع‏آوری قرآن در زمان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم
52 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » پاییز 1378 - شماره 20 » (13 صفحه - از 82 تا 94)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در این مقاله با استدلال عقلی به اثبات این مدّعا پرداخته شده است که جمع‏آوری و نظم و ترتیب قرآن کریم در زمان رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و با نظارت و تدبیر او، انجام گرفته و تا پس از رحلت آن حضرت به تأخیر نیافتاده است. این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده است: الف) خداوند حکیم قرآن کریم را نازل کرده است که تا قیامت هادی مردم باشد. ب) تحقّق این هدف مستلزم آن است که قرآن کریم بدون هر نقصان و یا زیادتی باقی بماند. ج) عدم زیادت و نقصان در قرآن کریم نیازمند آن است که قرآن کریم، بر اساس هدایت پروردگار و با نظارت خود پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم جمع‏آوری و مترتب گردیده باشد. حکیم بودن و عاقبت اندیشی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم اقتضاء دارد که به چنین امر مهمی در زمان حیاتش اهتمام ورزیده و آن را به بعد از حیات خود به تأخیر نیانداخته باشد کلیدواژه‏ها: جمع قرآن کریم، حکمت الهی، حکمت پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، توقیفی بودن ترتیب قرآن کریم.